Hartowanie szkła płaskiego

Informacje ogólne.

Proces hartowania szkła polega na gwałtownym studzeniu tafli szkła, wcześniej rozgrzanej do wysokiej temperatury (około 650 – 670 o C). W trakcie tego procesu w szkle powstają naprężenia, które podwyższają właściwości mechaniczne szkła. W porównaniu ze szkłem zwykłym szkło hartowane ma 5 krotnie wyższą wytrzymałość na zginanie, zwiększa się również odporność na wysoką temperaturę. W przypadku rozbicia szkło hartowane rozpada się na szereg drobnych kawałków o tępych krawędziach.

Szkło przeznaczone do hartowania musi być odpowiednio przygotowane, poniżej przekazujemy podstawowe wymogi, które powinny być zachowane:

 • krawędzie: stępione lub szlifowane, szpice i wycięcia zaokrąglone – promień zaokrąglenia powinien być równy lub większy od grubości szkła,
 • otwory na narożach – odległość krawędzi otworu od wierzchołka kąta powinna wynosić co najmniej 6 grubości szkła
 • położenie otworów – odległość od krawędzi tafli do krawędzi otworu i odległość między dwoma otworami powinna być ≥ 6 grubości szkła dla szkła o grubości 4 – 5 mm oraz ≥ 2 grubości szkła dla szkła o grubości 6 – 19 mm
 • minimalna średnica otworu 5 mm lub równa grubości szkła,
 • minimalna szerokość formatki szkła z otworem powinna być ≥ 8-krotnej grubości szkła.

Podstawowe parametry dotyczące szkła hartowanego w naszej hartowni:

 • Zakres grubości szkła: 4 – 19 mm
 • Maksymalna powierzchnia hartowania: 3200 mm x 1500 mm
 • Minimalne wymiary hartowanych formatek: 250 mm x 100 mm
 • Rodzaje szkła podlegającego obróbce: float bezbarwny i kolorowy, szkło z sitodrukiem, drukowane, ornamentowe, piaskowane oraz wszystkie inne przewidziane do hartowania przez producenta szkła.
 • Parametry szkła hartowanego: zgodne z PN – EN 12150– 1
 • System kontroli jakości: zgodny z PN – EN 12150 – 2.

szklo_hartowane_f